Årets projekt i Tanzania

I år går overskuddet fra Børnenes U-landskalender til SOS Børnebyernes arbejde i Tanzanias største by, Dar es Salaam. Her belaster den store befolkningsvækst skolesystemet, der i forvejen er skrøbeligt. Projektet giver børn i en forstad en bedre skolegang ved at nedbringe antallet af elever i klasserne, ved at uddanne lærerne, så der bliver mere leg og kreativitet i undervisningen og ved at sikre, at de mest udsatte børn får en tryg barndom.

 Anz6616

Dar es Salaam er en af Afrikas hurtigst voksende storbyer. Indbyggertallet stiger med en kvart million hvert år, og halvdelen af tilflytterne er børn. For mange betyder det en barndom midt mellem trafikpropper, skrald, slum, fattigdom og utryghed.

Befolkningstilvæksten belaster også skolesystemet. Det forringer både kvaliteten af undervisningen og børnenes muligheder for at færdiggøre skolegangen. Derfor bliver børnene de store tabere, for også i Tanzania er en god uddannelse er et af de vigtigste afsæt for at klare sig godt i livet.

200 elever i ét lokale

 Anz4177

Mange migrantfamilier bosætter sig i fattige forstæder som Chanika. Her vokser elevtallet så voldsomt, at faciliteterne ikke kan følge med. Der er hverken kommet flere skoler, klasseværelser, borde, stole, toiletter eller lærere, men eleverne vælter ind.

I nogle klasser er der mere end 200 elever i ét lokale, og over halvdelen må sidde på gulvet. Derfor – og fordi lærerne kun har beskeden uddannelse – kører undervisningen ofte blot som ”gentag efter mig”.

Mere leg og mere læring

SOS Børnebyerne vil give børnene i Chanika en bedre skolegang, så de rent faktisk lærer noget. Projektet vil sætte ind på flere felter samtidig.  Blandt andet indføre undervisning i toholds-skift på skolerne, så nogle børn modtager undervisning om formiddagen og andre om eftermiddagen. Det kræver flere lærertimer, men det vil halvere antallet af elever i klassen.

 L4q2270

Lærerne skal også efteruddannes, så de bedre kan håndtere store klasser, og så de kan bringe mere leg og kreativitet ind i undervisningen for at gøre den mere involverende. Sammen med lokale partnere skal der oprettes lærergrupper, hvor de kan dele erfaringer og deltage workshops om leg og læring.

Frikvartererne byder heller ikke på nogen muligheder for leg og stimulering, for normalt har skolen ikke råd til selv de simpleste faciliteter udenfor. SOS Børnebyernes projekt i Chanika vil derfor også bygge legepladser på skolernes område.

På skolebænken fra start til slut

 L4q0363

I Chanika fuldfører kun halvdelen af børnene skolegangen. Det er med til at fastholde dem i fattigdom. Det er ofte et  akut problem i familien, der får dem til at droppe ud af skolen. Nogle skal tage sig af mindre søskende, mens forældrene leder efter arbejde. Andre bliver nødt til selv at arbejde, fordi familien mangler penge her og nu.

Men når et barn først har forladt skolen, finder det sjældent tilbage igen. Derfor vil SOS Børnebyerne også gøre en særlig indsats for at give de børn, der er faldet ud, en ny chance. Sammen med lokale partnere skal der organiseres særlige læringsforløb, hvor børnene hurtigt kan indhente det forsømte, så de kan hoppe tilbage på skolebænken – efter at have været ude i måske et helt år eller to.

Inden første skoledag 

Der er kun meget få børnehaver og pasningstilbud i Chanika, og mange familier har heller ikke råd til at betale pasning. Ofte må de efterlade deres små børn alene hjemme i mange timer, mens de arbejder. Projektet i Chanika vil oprette flere pasningsmuligheder for børn i førskolealderen. Samtidig vil pædagogerne lære, hvordan de skaber et stimulerede og trygt miljø, hvor børn gennem leg og læring kan blive klar til første skoledag.

 

Fakta – så mange hjælper vi:

 • Projektet omfatter 7 skoler i Chanika, 148 lærere og ca. 10.000 elever.
 • Projektet kan hjælpe 1.000 børn, der er faldet ud af skolesystemet, med at komme tilbage på skolebænken.
 • 500 børn under 6 år kan komme i børnehave i stedet for at være alene hjemme.
 • Projektet skal forbedre børns deltagelse i beslutningsprocesser, der angår deres eget liv. 

 

Fakta om en typisk skole i Chanika:

 • På Kimwani School går der 2710 elever, men der er kun 12 klasseværelser. Her er der i snit 227 elever per klasse.
 • De har i alt 29 toiletter. Der er altså 93 børn om ét toilet, når alle virker. 
 • Der er kun 34 lærere på skolen.
 • Typisk må ni elever deles om ét bord, der er beregnet til tre.
 • Kun hver fjerde fortsætter i skole efter 7. klasse.

 

Fakta om Tanzania:

 • Tanzania er 20 gange så stort som Danmark.
 • Der bor ca. 50 mio. mennesker i landet. Over halvdelen er under 18 år.
 • Det er et af verdens fattigste lande. Mere end halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen (1,25 $ om dagen).
 • 37% bliver gift, før de er fyldt 18 år. Det betyder, at mange piger bliver mødre, før de selv er voksne og har fået en uddannelse. 
 • Op mod hver tredje kan ikke læse eller skrive.

Læs og se mere om projektet på: 
www.sosbornebyerne.dk/aarets-u-landskalender-stoetter-skoleboern-i-tanzania