Tværfagligt forløb om børnene i Dar es Salaam

Dette forløb er primært rettet til 3. og 4. klasse, men kan også gennemføres med lidt ekstra lærerhjælp i 1.-2. klasse. Det er rettet mod både Dansk og Natur/teknologi.

Gennem interaktive video-interviews med fire tanzaniske børn med forskellige livskår kommer dine elever helt tæt på hverdagen og børnelivet i millionbyen Dar es Salaam. Selvom kontrasten er stor, er der så alligevel noget, som danske børn og børnene i Dar es Salaam har til fælles?

Karibu Dar

I år går pengene fra salget af lågekalenderen til SOS Børnebyernes skoleprojekter i Dar es Salaam. I den forbindelse har organisationen bidraget til årets undervisningsmateriale med et selvstændigt område her på u-landskalender.dk. Det hedder "Karibu Dar" – Velkommen til Dar.

Herinde kan dine elever stille en række spørgsmål til fire børn i den store by i interaktive video-interviews. Desuden møder eleverne de fore børn i små tekster og billeder fra deres hverdag, de selv har lavet. To børnene bor til daglig i SOS’ børneby i Dar es Salaam.

Samtalekort

I dette forløb skal dine elever bruge den viden, de får på "Karibu Dar" til at lave samtalekort. På den ene side af kortene skal de lave et lille portræt af et af de tanzaniske børn, på den anden side laver de et tilsvarende portræt af sig selv. Kortene bruges efterfølgende til præsentation og samtale med klassekammeraterne.

Flotte fotohistorier om storbylivet

Som en del af forløbet er det oplagt, at eleverne også bruger fotohistorie-værktøjet under ”Skole” eller i iPad-app’en og laver deres egen digitale fotohistorie om bylivet i Dar es Salaam. Her har vi også viet et helt tema til dette forløb. Eleverne går på en opgavestyret opdagelse, hvor de kommer tæt på de travle markeder, på den moderne storby og på folks tilværelse i de slumbebyggelser, som opstår, når byer vokser eksplosivt.

Tilpasset Forenklede Fælles Mål

Ved at arbejde med materialet i dette forløb kommer I omkring færdigheds- og vidensmål inden for alle fire kompetenceområder i Dansk.

I Natur/teknologi er det særligt perspektiverings-kompetencen, der er i spil med målparret ”Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres/ Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i verden”.

Oversigt over opgaver i forhold til FFM (pdf)

Også læringsmål og tegn på læring

I opgaveark 19, der hører til forløbet, er der overblik over de understøttede målpar, men også inspiration til at formulere læringsmål og tegn på læring for din klasse.

Se opgavearket i Opgavebanken

Tips og vejledning

Du finder den fulde beskrivelse af undervisningsforløbet i lærervejledningen. Har du ikke et fysisk eksemplar af den, kan du hente den i pdf-format i linket nedenfor.

Download lærervejledningen som pdf